Institutioner.

De unge lærer, at hjælpe sig selv nu – og fremadrettet!

Forløb for unge
– i samarbejde med institutioner.

Krop, kreativitet og læring!

Baseret på et fænomenologisk og oplevelsesorienteret grundlag.
Kort sagt: ‘ at være ved det, der er’ – med troen på, at det i sig selv er forandrende!

Målgruppe.

Unge mellem 14-20 år, som er i krise og på den ene eller den anden måde har det svært
med sig selv. Vi arbejder med det brede ’normalområde’og kan målrette et projekt til et
overordnet tema fx: stress, sorg, vrede, angst mv.

Endvidere ser vi en stor fordel i at arbejde med mixede grupper, i de tilfælde det er muligt,
da gruppen vil medvirke til at give et reelt billede af virkeligheden og træne de unge i at
forholde sig til denne.

Et projekt kan enten iværksættes som et fuldtidsprojekt på 25-30 timer ugentlig eller køre
som et sideløbende tilbud, hvor gruppen mødes fast 1-2 gange ugentligt.
Rammen er indenfor minimum 6 uger – 30 uger.

Obs! Særlige aftaler kan imødekommes såfremt vi mener de giver mening i et udviklingsperspektiv.

Metoden.

De pædagogiske og terapeutiske interventioner vil være koncentreret om
oplevelsesorienteret psykologi med udgangspunkt i den unges sansninger og oplevelser
‘her & nu’.

Vi bruger forskellige kreative veje i arbejdet med de unge og hele tiden støtter vi dem i, at lære at sætte ord på de oplevelser de får – dels det de mærker og de følelser der knytter sig til det de mærker.

Vi har mulighed for at inddrage; teatertræning, dansetræning, afspændingsteknikker, skriveprocesser, malerprocesser, rideterapi, musik og de forskellige kreative processer ligger i en terapeutisk ramme.

I gruppesamtaler bevidstgøres de følelser og tanker, der kommer i spil i de forskellige kreative øvelser.Derved styrkes den unge i at sætte ord på det han/hun oplever og mærker i kroppen. Og de styrkes i at reflektere, dele og lytte.

Forløbet kan afsluttes med en fremvisning/udstilling/forestilling af de processer de unge
har deltaget i.

• Projekterne henvender sig til institutioner for udsatte unge, botilbud, PPR, gymnasier samt øvrige institutioner, som varetager at udbyde tilbud for unge, som på den ene eller anden måde har behov for særlig støtte.

• Forløbene er af forskellig opbygning i forhold til; varighed og indhold. Fælles er, at de tilpasses de unge, som I ønsker at støtte op omkring.

• Mine samarbejdspartnere er erfarne indenfor de områder de repræsentere og har stor erfaring med unge, som på den ene eller den anden måde har det svært.

• Jeg står for den primære kontakt til institutionen og ‘tegner’ forløbene med indragelse af de tiltag, jeg mener passer til de tema’er, der ønskes at arbejde med. Det kunne fx være stress, lavt selvværd eller depression.

• Når forløbene er i gang fungere jeg som afspændingspædagog og som coach i gruppen. Og kan inddrage samarbejdspartnere afhængig af, hvilket projekt der iværksættes.

Se hvad de unge mener!

Tlf. 26 20 99 91

Kontakt mig for at høre mere eller du kan rekvirere uddybende materiale om projekterne.

Kontakt mig her: