Artikler

Artikel om at arbejde med mennesker udsat for vold.

Artikel bragt i Tidsskrift for Psykoterapi, oktober 2020. Et samarbejde mellem klient, mentor og jeg.12-18 Ud af voldens skygge

I marts måned 2021 bragte mit fagblad DAP, danske afspændingspædagoger, en artikel om min psykomotoriske vinkel på arbejdet med voldsramte. Artiklen havde udspring i ovenstående klient samarbejde.

Artiklen kan findes på DAP’s webside.

___________________________