Priser

Priserne er gældende fra 1.10.2022
Timepris 900 kr.
Halvanden time 1.350 kr.
To timer 1.800 kr.

Reduktion 200 kr. for studerende og arbejdsløse ved fremvisning af dokumentation, hvorved prisen er 700,00 kr pr. time.


Rabat på 10 % ved køb af forløb på 5 eller 10 sessioner:
5 sessioner 4.050kr
10 sessioner 8.100 kr.

Kontant betaling ved fremmøde eller på Mobile Pay 99574.


Gratis afklarende samtale

Jeg tilbyder 10 minutters gratis afklarende samtale, hvis du har behov for at tale med mig inden bookning af en session. Det kan være en god idé for at afstemme forventninger og mærke ind i om der er kemi og tryghed til at gå videre. Jeg vil naturligvis også forholde mig til om mine kompetencer ligger indenfor det du ønsker at arbejde med.

Send mig en besked via online booking eller en sms til 2425-0569, så vender jeg tilbage til dig.


Rideterapi.

Rideterapi følger de øvrige takster som er nævnt ovenfor.
Afspændingspædagogisk ridning: 45 min. 500 kr. plus kørsel.
Kan foregå hos mig på mine heste eller hos dig, hvis du selv har en hest du vil undervises på.

Særligt for mennesker med diagnoser:

Det er muligt at søge hjemkommunen om dækning for den del af udgiften, der ligger udover almindelige takst ved ridning. Udgiften kan dækkes som merudgift. 

Der aftales altid en handleplan for forløbet mellem klient, evt. pårørende/pædagogisk personale og mig. Handleplanen og forløbet evalueres og justeres løbende.


Workshops & kurser

Se prisen under den aktuelle begivenhed.


Øvrige vilkår:
  • Jeg følger psykoterapeutforeningens retningslinjer for tavshedspligt og etik.
  • Til organisationer, fx kommuner eller institutioner, som eksempelvis har brug for udarbejdelse af skriftligt materiale, møder og koordinering mv. aftales der en særskilt pris.
  • Betaling foregår enten kontant eller med mobile pay til dette nummer: 99574.
Afbud.

Afbud skal meddeles telefonisk senest 24 timer før den aftalte tid ellers opkræves det fulde honorar.