Psykoterapi

– Fordi lysten til at ville noget andet, er blevet stor nok, til at gøre noget nyt!

fcvebhdp

Psykoterapi betyder bogstaveligt, at behandle sjælen. Psykoterapi er en specialiseret samtaleform, som i min praksis, tager sit afsæt i, at være ved det der ér. Det er den paradoksale ændringsteori, som handler om, at først når vi indfinder os, med det der ér, kan forandringen tage form og handling. Derfor er essensen af det psykoterapeutiske arbejde, opmærksomhed og proces!

Psykoterapi kan hjælpe dig med at få mere klarhed over dine tanker og følelser. Lære at sætte ord på, mærke og blive opmærksom på det tema, der arbejdes med. Eksempelvis; en svær relation, sorg, angst en skilsmisse eller et andet tema.

Det er centralt i den terapeutiske proces, at du oplever, en øget evne til at støtte dig selv omsorgsfuldt. Når du bliver mere opmærksom på, hvordan du er og hvad du gør i dit liv, kan du med større klarhed træffe valg og fravalg.

Metoden er fænomenologisk og oplevelsesorienteret med fokus på processen.- Det betyder, at jeg først og fremmest bestræber mig på at forstå dig, din fænomenologi / måde at være i verden på.

I terapien er processen, at du ved hjælp af min faglige tilgang – spørgsmål, spejling og konkrete øvelser – med større tydelighed kan få oplevelsen af, hvordan du er og hvad du gør i dit liv. Samt hvad du kan gøre, hvis du ønsker at skabe nye mønstre og vaner i dit liv.

Grundlaget er oplevelsesorienteret psykoterapi, som er funderet i et humanistisk og eksistentialistisk menneskesyn. Udgangspunktet for oplevelsesorienteret psykoterapi er en kombination af; klientcentreret terapi, gestaltterapi, oplevelsesorienteret familie terapi og eksistentiel psykoterapi

Det betyder, at jeg tror på, at vi som mennesker selv bærer ansvaret for at forvalte vores eksistens og selv må bærer ansvaret for de valg og fravalg vi tager i vores liv ud fra de vilkår vi har. Jeg tror på, at alle menneskers grundnatur er at stræbe mod udvikling.

Her kan du læse om, hvad jeg konkret har erfaringer med fra min praksis.

Jeg er medlem af psykoterapeutforeningen, MPF