Psykomotorisk terapi

Psykomotorisk terapi er en velfunderet behandlingsmetode, som tager udgangspunkt i sammenhængen mellem din krop og din psyke.

Psykomotorisk terapi og behandling handler om at reaktivere kroppens/psykens balance. Derfor arbejder jeg med at genoprette balancen mellem spænding og afspænding. Som ofte ved at `aktivere` kroppens ro og hvile- system gennem rolige manuelle stræk af muskulaturen og impulser til dybere åndedræt. På den måde får alarmberedskabet en pause og biokemien kan finde ind i sin balance igen.

Når der skrues ned for alarmberedskabet i kroppen og op for ro og hvile ændres biokemien i kroppen og mange oplever at få betydelig mere RO og tyngde i kroppen. Samt øget sansning af deres følelser og behov.

De fleste mennesker spænder mere i muskulaturen end de behøver, få spænder mindre end de behøver.  At finde balancen kan være svært og der er ofte brug for hjælp til at lære, at mærke sig selv indefra og ud. Og lære at sætte ord på de sansninger, der mærkes kropsligt. I det arbejde styrkes kropsopmærksomhed og kropsoplevelse, som samlet bliver til en større kropsbevidsthed. At støtte og facilitere disse processer er en væsentlig del af den psykomotoriske metode.

Flow og regenerering er også vigtige aspekter af behandlingen, som handler om, at skabe flow i kroppen og hjælpe kroppen til at ‘reparere’ sig selv. Din samlede tilstand og de forhold, der aktuelt påvirker dig danner grundlag for behandlingsforløbet. Tilgangen er oplevelsesorienteret med fokus på processen. Det centrale i processen er; din kropsoplevelse, egen opmærksomhed samt din samlede bevidsthed om dig selv/din krop.

Psykomotorisk behandling er baseret på sundhedsfaglig viden herunder; anatomi, fysiologi, sygdomslære, pædagogik og psykologi.

Behandlingen foregår som et sammenspil mellem dig som klient og mig som behandler. I den proces støtter jeg dig i at lære at sanse, mærke og forstå din krop`s signaler og udtryk.

Det grundlæggende er troen på at krop og psyke gensidigt påvirker hinanden. Endvidere tager grundlaget udgangspunkt i den oplevelsesorienterede psykologi, som er funderet i et humanistisk og eksistentialistisk menneskesyn. I praksis betyder det, at vi som mennesker selv bærer ansvaret for at forvalte vores eksistens og selv bærer ansvaret for de valg og fravalg vi tager i vores liv. Det rummer også, overbevisningen om, at alle menneskers grundnatur er at stræbe mod udvikling.

Mit erfaringsgrundlag.

Jeg har i mere end 20 år arbejdet med psykomotorik, kropsterapi og afspænding samt de seneste 15 år med psykoterapi.

Jeg har specialiseret mig i tilknytningsmønstrenes liv i kroppen. Og har designet forløb målrettet klienter som er udfordret af deres tilknytningsmønstre. Det viser sig altid i det relationelle, på den måde kan vi arbejde bevidst og direkte med tilknytningsmønstrene i sessionerne.

Jeg holder intime oplæg om tilknytningsmønstre, krop og psyke. Hvor der åbnes op for sansning og mulighed for at deltagerne bliver mere opmærksomme på deres egen tilknytningshistorik.

Arbejdet med tilknytning handler om at møde essensen, det psykiske skelet, hvorfra vi lever.

Jeg holder meget af at arbejde i det felt. Jeg lærer stadig og søger at dygtiggøre mig, for at kunne yde mit til, at mennesker føler sig set, hørt og taget alvorligt i det møde, hvor de møder sig selv og vover at stille skarpt på deres eksistens.

Mit arbejdsliv gennem de sidste 20 år har givet mig indsigt i følgende:

 • Tilknytningsmønstre
 • Angst
 • Depression
 • Livskriser, fx skilsmisser, dødsfald mv.
 • Eksistentielle kriser
 • Borderline
 • Stress
 • Fibromyalgi
 • Migræne
 • Kronisk hovedpine
 • Senfølger efter hjernerystelser
 • Gigt
 • Hypermobilitet
 • PTSD
 • Kvinder udsat for vold
 • Kvinder udsat for seksuelle overgreb
 • Spiseforstyrrelser
 • Tinnitus
 • Kroniske ryglidelser

 • Unge, I min praksis behandler jeg unge med forskellige problematikker.
 • Nogle indenfor det psykiatriske felt, herunder; borderline, GUA, ADHD, autisme og skizofreni.

NÅR DU SKAL VÆLGE BEHANDLING, HAR JEG DISSE GENERELLE ANBEFALINGER, DU KAN GÅ EFTER

BEHANDLING AF EN TIMES VARIGHED.

Behandling af denne længde anbefales til klienter, som af forskellige årsager vil have svært ved at rumme mere kontakt. Det kan have terapeutiske årsager fx dybe traumer, som bevirker at nervesystemet ikke kan rumme for meget stimuli af gangen.

BEHANDLING AF 1,5 TIMES VARIGHED.

Standard behandling hos mig, hvor der er tid til at arbejde ind i kroppen og tid til at sætte ord på. Anbefales ved skader i kroppen eller ved psykosomatiske problematikker.

BEHANDLING AF 2 TIMERS VARIGHED.

Psykomotorisk behandling hvor der er god tid til at komme hele kroppen igennem. Anbefales ved komplekse problemstillinger og hvor det er vigtigt at der er tid til at komme i dybden.

Det kan også være som ren egenomsorg med garanti for en grundig og omsorgsfuld behandling af hele kroppen.

ALLE KROPSBEHANDLINGER ER INKLUSIV:
 • En kort samtale
 • Behandling
 • Formidling af relevante øvelser/opmærksomhedspunkter.