Kropsterapi

…At give kroppen plads og mærke dens liv..

Jeg arbejder ud fra en grundfilosofi om, at der er sammenhæng mellem krop og psyke.

Der kan være mange gode grunde til at starte et kropsterapeutisk forløb. Stress, angst, smerter, skam, overfladisk åndedræt og manglende jordforbindelse er blot nogle af dem.
Måske har du lukket ned og mærker en længsel efter kontakt med din krop?
Måske har du været vred på din krop – følt dig forrådt af den?
Måske er det svært at være i kroppen, med tillid til at det du sanser er ok? 
Måske har du svært ved at sætte grænser som matcher din krops behov? 

I det kropsterapeutiske arbejde er kontakten essentiel og etableres nænsomt. Der skabes rum til en sund tilknytning mellem klient og terapeut, som kan bæres med videre ind i andre relationer. Skam og skyld forvandles og gøres håndterbare ved at få lys, ord og kontakt. Når der tages ejerskab for det skamfulde, fylder det mindre og bliver nemmere at leve med.

Når et overaktivt nervesystem mødes med ro, støttes det i at finde ro. Når nervesystemet begynder at finde ro, opleves der pauser i at være på overarbejde, og det er de første vigtige skridt i at flytte sig og erfare sig selv på en ny vej. Det primære i arbejdet er at få krop og hoved til at hænge sammen igen og få krop og sjæl til at følges ad igen.

…Noget om skam…uddrag fra artikel om vold i relationer…

Skam inviterer til ensomhed. Skam kan føles tung som en dyne af sten. Skam over at blive udsat for en nedværdigende behandling og skam over at lade sig behandle dårligt og sidst og ikke mindst at behandle sig selv så elendigt. Det kan være vældig ensomt at være opfyldt af skam og svært at se sig selv i øjnene. Man lever med sit liv og den medfølgende skamfølelse ved hjælp af forskellige overlevelsesstrategier, ofte fortrængning og dissociation, som hjælper til at leve med det uværdige og det skamfulde. Skam virker ofte isolerende, og i alene-rummet, indhyllet i og med den tykke skam, finder lyset ikke vej, ordene forstummer og kontakten undviges.

Skam bor også i kroppen!

At udtrykke behov kan være afsindigt svært for et menneske, hvis behov er blevet udskammet og gjort forkerte. Har man været udsat for voldelig adfærd, kan man have oplevet, at det at følge naturlige impulser/behov
har fremkaldt raseri, kulde, latterliggørelse, trusler og slag. Starten på en ond cirkel, som vi i terapien arbejder med at bryde ved at give fuld opmærksomhed på processen med at registrere kropslige impulser som udtryk for velkomne egne behov.

Jeg har mange års erfaring med at arbejde med kropsterapi og stor respekt for at alle mennesker, har deres helt egen rytme og tempo, som jeg bestræber mig på at møde med respekt, nysgerrighed og åbenhed.

Du er velkommen til at kontakte mig for at høre om jeg kan hjælpe dig.

Online Booking.