Kropsterapi

…At give kroppen plads og mærke dens liv..

Jeg arbejder ud fra en grundfilosofi om, at der er sammenhæng mellem krop og psyke.

Der kan være mange gode grunde til at starte et kropsterapeutisk forløb. Stress, angst, smerter, skam, overfladisk åndedræt og manglende jordforbindelse er blot nogle af dem.

Mange af mine klienter kommer med nedenstående kropslige erfaringer. De ønsker hjælp til at komme fri af destruktive mønstre og længes efter at være i kontakt med deres krop på en omsorgsfuld og nærværende måde:

 • De har lukket ned og mærker en længsel efter kontakt med deres krop?
 • De er eller har været vrede på deres krop – følt sig forrådt af den?
 • De har svært ved at være i deres krop, med tillid til at det de sanser er ok? 
 • De har svært ved at sætte grænser som matcher deres krops behov? 

I det kropsterapeutiske arbejde er kontakten essentiel og etableres nænsomt.

Der skabes rum til en sund tilknytning mellem klient og terapeut, som kan bæres med videre ind i andre relationer. Skam og skyld forvandles og gøres håndterbare ved at få lys, ord og kontakt. Når der tages ejerskab for det skamfulde, fylder det mindre og bliver nemmere at leve med.

Når et overaktivt nervesystem mødes med ro, støttes det i at finde ro. Når nervesystemet begynder at finde ro, opleves der pauser i at være på overarbejde, og det er de første vigtige skridt i at flytte sig og erfare sig selv på en ny vej. Det primære i arbejdet er at få krop og hoved til at hænge sammen igen og få krop og sjæl til at følges ad igen.

Psykisk og fysisk vold sætter sig som skam i vores celler.

Noget om skam, uddrag fra en artikel om vold i relationer.

Skam inviterer til ensomhed. Skam kan føles tung som en dyne af sten. Skam over at blive udsat for en nedværdigende behandling og skam over at lade sig behandle dårligt og sidst og ikke mindst at behandle sig selv så elendigt. Det kan være vældig ensomt at være opfyldt af skam og svært at se sig selv i øjnene. Man lever med sit liv og den medfølgende skamfølelse ved hjælp af forskellige overlevelsesstrategier, ofte fortrængning og dissociation, som hjælper til at leve med det uværdige og det skamfulde. Skam virker ofte isolerende, og i alene-rummet, indhyllet i og med den tykke skam, finder lyset ikke vej, ordene forstummer og kontakten undviges.

Skam bor også i kroppen!

At udtrykke behov kan være afsindigt svært for et menneske, hvis behov er blevet udskammet og gjort forkerte. Har man været udsat for voldelig adfærd, kan man have oplevet, at det at følge naturlige impulser/behov har fremkaldt raseri, kulde, latterliggørelse, trusler og slag. Starten på en ond cirkel, som vi i terapien arbejder med at bryde ved at give fuld opmærksomhed på processen med at registrere kropslige impulser som udtryk for velkomne egne behov.

Jeg har mange års erfaring med at arbejde med kropsterapi og stor respekt for at alle mennesker, har deres helt egen rytme og tempo, som jeg bestræber mig på at møde med respekt, nysgerrighed og åbenhed.

Klientudtalelse:

‘Jeg har levet for kropsterapi næsten hele mit liv, og været i hænderne på rigtig mange gudsbenådede behandlere. Og alligevel kan jeg sige uden at overdrive, at Yacine er den bedste. Det er selvfølgelig subjektivt og kommer an på hvem man passer sammen med – men hun er den bedste for mig.

Det er som om solen skinner fra hendes hænder, og det (med mig – måske justeres det efter hvem der kommer) lave tempo – en puls så dyb som Jorden og den uendelige tålmodighed er det, som gør at selv en sensitiv krop og sjæl som mig kan tage imod solskinnet.’

Karen Marie Edelhardt Jacobsen

Mit Erfaringsgrundlag.

Jeg har i mere end 20 år arbejdet med psykomotorik, kropsterapi og afspænding samt de seneste 15 år med psykoterapi.

Jeg har specialiseret mig i tilknytningsmønstrenes liv i kroppen. Og har designet forløb målrettet klienter som er udfordret af deres tilknytningsmønstre. Det viser sig altid i det relationelle, på den måde kan vi arbejde bevidst og direkte med tilknytningsmønstrene i sessionerne.

Jeg holder intime oplæg om tilknytningsmønstre, krop og psyke. Hvor der åbnes op for sansning og mulighed for at deltagerne bliver mere opmærksomme på deres egen tilknytningshistorik.

Arbejdet med tilknytning handler om at møde essensen, det psykiske skelet, hvorfra vi lever.

Jeg holder meget af at arbejde i det felt. Jeg lærer stadig og søger at dygtiggøre mig, for at kunne yde mit til, at mennesker føler sig set, hørt og taget alvorligt i det møde, hvor de møder sig selv og vover at stille skarpt på deres eksistens.

Mit arbejdsliv gennem de sidste 20 år har givet mig indsigt i følgende:

 • Tilknytningsmønstre
 • Angst
 • Depression
 • Livskriser, fx skilsmisser, dødsfald mv.
 • Eksistentielle kriser
 • Borderline
 • Stress
 • Fibromyalgi
 • Migræne
 • Kronisk hovedpine
 • Senfølger efter hjernerystelser
 • Gigt
 • Hypermobilitet
 • PTSD
 • Kvinder udsat for vold
 • Kvinder udsat for seksuelle overgreb
 • Spiseforstyrrelser
 • Tinnitus
 • Kroniske ryglidelser
 • Unge, I min praksis behandler jeg unge med forskellige problematikker.
 • Nogle indenfor det psykiatriske felt, herunder; borderline, GUA, ADHD, autisme og skizofreni.

NÅR DU SKAL VÆLGE BEHANDLING, HAR JEG DISSE GENERELLE ANBEFALINGER, DU KAN GÅ EFTER

BEHANDLING AF EN TIMES VARIGHED.

Behandling af denne længde anbefales til klienter, som af forskellige årsager vil have svært ved at rumme mere kontakt. Det kan have terapeutiske årsager fx dybe traumer, som bevirker at nervesystemet ikke kan rumme for meget stimuli af gangen.

BEHANDLING AF 1,5 TIMES VARIGHED.

Standard behandling hos mig, hvor der er tid til at arbejde ind i kroppen og tid til at sætte ord på. Anbefales ved skader i kroppen eller ved psykosomatiske problematikker.

BEHANDLING AF 2 TIMERS VARIGHED.

Psykomotorisk behandling hvor der er god tid til at komme hele kroppen igennem. Anbefales ved komplekse problemstillinger og hvor det er vigtigt at der er tid til at komme i dybden.

Det kan også være som ren egenomsorg med garanti for en grundig og omsorgsfuld behandling af hele kroppen.

ALLE KROPSBEHANDLINGER ER INKLUSIV:
 • Samtale
 • Behandling
 • Formidling af relevante øvelser/opmærksomhedspunkter.