Drømme

Få dyb indsigt i hvad dine indre drømmebilleder vil dig!

Drømme er essens – fra dig til dig!

– Essensen af dit indre liv, de indre psykiske drama’er og de ydre levende/levede. Drømme er emotioner og informationer i en bro fra det ubevidste til det bevidste. Jo mere kendskab til arbejdet med drømmesymboler desto større indsigt får du i at bevæge dig frit frem og tilbage på broen mellem det bevidste og det ubevidste plan.

De fleste, der arbejder med deres drømme, oplever en stor glæde og tilfredshed ved at arbejde konkret med billeder og symboler. Drømmearbejdet vækker ofte forundring fordi det bliver tydeligt, hvordan drømmene søger at få kontakt til os, med ønsket om, at give inputs til at skabe balance og vækst i vores psyke.

Drømme afspejler din indre dynamik og kan være vejvisere ind i, hvor dine udviklingspotentialer er. Drømme viser vores psykiske tilstand uden censur og derfor er de meget klare og rene i deres udtryk, hvilket bliver tydeligt i arbejdet med at oversætte drømmens billeder til noget mere ‘jordnært’ forståeligt.

Workshoppen er:

  • For dig, der gerne vil gå den direkte vej, til at blive klogere på dine psykiske dynamikker.
  • For dig, der kan huske dine drømme og gerne vil lære at bruge dem
  • For dig, der ikke kan huske dine drømme og gerne vil lære at huske dem
  • For dig, der drømmer den samme drøm igen og igen, måske som mareridt og gerne vil bryde koden til hvad drømmen vil dig
  • For dig der ønsker en arbejdsmetode til at få forståelse for arbejde med symboler, der opstår i fantasirejser & drømme
  • For dig der ønsker at være i en hyggelig atmosfære i en lille tryg og overskuelig gruppe.

Drømmearbejdet er baseret på en oplevelsesorienteret og procesorienteret tilgang, hvor vi arbejder psykodynamisk med drømmene.

Vi mødes …

Tid: kl. 10.00 – 16.00.

Der er plads til 5 deltagere i gruppen.

Hvor: Vi mødes på Fruerskovvej 14, 4390 Vipperød.

Pris:  750 kr. – Beløbet indbetales til denne konto: 8411 – 4173281 eller via mobile pay til dette nr.: 99574.

Kontakt mig hvis du vil vide mere om drømmeworkshoppen eller allerede nu ved, at du vil være med 24 25 05 69.

Du er endelig tilmeldt når jeg har modtaget din indbetaling. Ved aflysning af drømmegruppen refunderes beløbet. Er du forhindret i at deltage kan du sælge din plads til en anden, af mig godkendt, deltager.