Heste & Terapi

Sommerworkshop søndag d.6.6. Se mere her!
…Samspillet med heste kan hjælpe dig med at få mere kontakt til dig selv. Og styrke din evne til at være tilstede ‘her og nu’ …i kontakt med heste…mennesker…din omverden.
  • Heste & terapi handler om essens, kontakt, resonans og integration.
  • Heste & terapi er for alle – børn, unge og voksne. Sessioner og forløb skræddersys, så de matcher dig og dit behov.

Kontakt handler om at kunne mærke dig selv, din grounding/jordforbindelse til den virkelighed du er en del af. Kontakt handler også om at kunne gå i kontakt med andre og samtidig bevare kontakten til dig selv, dit ståsted. Så kontakt handler både om at kunne stå i dig selv og samtidig kunne reagere på det der foregår omkring dig og tage kontakt til det og bevæge dig med det i større eller mindre grad afhængig af dit eget ståsted. Kontakt er derfor både noget som indeholder noget der er groundet og noget der er i flow.

Resonans handler om den klang vi skaber i hinanden. At vi påvirker hinanden alene ved vores tilstedeværelse. I denne sammenhæng med heste, at det du gør, vil skabe en resonans i hesten og omvendt – at det hesten gør, vil skabe resonans i dig.

Resonans er bevægelse, vekselvirkninger. Vi resonere i kontakten med større eller mindre opmærksomhed…afhængig af vores evne til at være nærværende i NU -tid.

Integration handler om at fordøje det der sker ved at smage på det oplevede. Tillade sig at spytte det ud som smager forkert og lade næringen forplante sig fra det der smagte godt og sundt. Processen hvor de nye erfaringer samles til et nyt billede. Integrere det oplevede i krop og mindset. Det er ikke altid at krop og den mentale del af os følges ad. Nogle gange er mindset’et hurtigere end kroppen til at danne en acceptabel mening ud af det oplevede, hvor kroppen ikke helt er med…andre gange føles det rigtigt i kroppen, hvor det ikke helt er landet mentalt endnu. Andre gange følges krop og mindset.

Du kan fange mig her: 24 25 05 69 eller her 26 20 99 91 eller bruge websidens kontaktformular.