Metode & grundlag.

Metode.

Metoden er fænomenologisk og oplevelsesorienteret med fokus på processen

– Det betyder kort sagt, at jeg først og fremmest bestræber mig på at forstå din fænomenologi / måde at være i verden på. I terapien er processen, at du ved hjælp af min faglige tilgang med større tydelighed kan få oplevelsen af, hvordan du er og hvad du gør i dit liv.

Når du bliver mere bevidst og opmærksom på hvordan du er og gør i dit liv, har du mulighed for med større klarhed at træffe valg og fravalg.

Grundlag.

Grundlaget er oplevelsesorienteret psykoterapi, som er funderet i et humanistisk og eksistentialistisk menneskesyn

Udgangspunktet for oplevelsesorienteret psykoterapi er en kombination af; klientcentreret terapi, gestaltterapi, oplevelsesorienteret familieterapi og eksistentiel psykoterapi. Herudover er min terapeutiske fremgangsmåde præget af den enkle, dybdegående livsvisdom jeg lader mig inspirere af ved gestaltterapeut og cand. teol. Bent Falk. Hos ham har jeg fået en psykoterapeutisk overbygning i form af efteruddannelse og jeg bliver forsat undervist, trænet og superviseret af ham.

Det betyder, at jeg i praksis tror på, at vi som mennesker selv bærer ansvaret for at forvalte vores eksistens og selv må bærer ansvaret for de valg og fravalg vi tager i vores liv ud fra de vilkår vi har. Det betyder også, at jeg tror på, at alle menneskers grundnatur er at stræbe mod udvikling.

Book en tid.