Horse & Human – get groundet & connectet!

Horse & Human – grounding, awareness & contact!

Workshop med fokus på det centrale i mit arbejdsfelt, tilstedeværelse, at være ved det der er!

Workshoppen henvender sig til dig der;

  • der har svært ved at komme helt ned i dine fødder
  • dig der tænker for meget
  • har svært ved at komme i kontakt med dit åndedræt
  • har svært ved at mærke dine følelser
  • har svært ved at mærke dine grænser og handle på dem
  • dig der savner dybere kontakt til dig selv
  • savner dybde i dine relationer
  • har svært ved at mærke og læse heste
  • der gerne vil have dybere forbindelse og indsigt i heste.

Jeg ønsker med denne workshops at indkredse og fokusere på heste & mennesker og bruge nogle af de elementer af det terapeutiske arbejde som jeg virkelig nyder at arbejde med fordi jeg kan se de værdier det bringer til mennesker.

Søndag d.6.6

Workshoppen har dig og hestene som omdrejningspunkt i arbejdet med kontakt, nærvær & grounding:

Vigtigheden af din egen grounding i kontakt med heste. At være groundet betyder at være i kontakt med virkeligheden, som den viser sig her og nu. Heste kan kun være her og nu. Derfor er vi også nødt til at kunne indfinde os i det ‘her og nu’ space sammen med hesten, hvis vi ønsker at være i kontakt med den.

At kunne være her & nu er essentielt og noget som er helt vildt betydningsfuldt også når vi søger kontakt gennem vores relationer til andre mennesker. Ofte er vi i forestillingernes verden eller projektionernes verden. Jo bedre vi kender os selv og genkender vores egne mønstre, des bedre kan vi fastholde os selv i ’her og nu’ og i ’du og jeg’ med forankring i virkeligheden og ikke i forestillingerne om virkeligheden. Derfor reflektere og spejler arbejdet med dig selv via hestene viden om dig, som du kan bruge i dit videre arbejde med din indre relation dig og dig imellem og igen videre ud i dine nære relationer.

Gruppen præsenteres og guides igennem forskellige kropslige øvelser med det sigte at øge din kropslige awareness, altså din fornemmelse af din krop via sansninger. Øvelserne er centreret omkring åndedræt og dynamisk bevægelse med fokus på hvordan du bruger din krop som den er skabt til og med størst muligt flow i bevægelserne.

Vi arbejder først med os selv og derefter arbejder vi med samspillet mellem hestene og os.

Vi er vidner til hinanden og hinandens arbejde og vil dele refleksioner og iagttagelse med hinanden, med det formål at det at dele og blive set, beriger fællesmængden af indsigt og bidrager til yderligere refleksion og proces.

Vi mødes kl.10.00 – 16.00

Frokost 45 min. Du medbringer egen madpakke. Der serveres te, kaffe og vand. Frugt og snacks til pauserne.

Deltagerantal 4 personer.

Pris: 795 kr.

Tilmeldingen er bindende og sidste betalingsfrist er 30.5.21. Du er sikret en plads når jeg har modtaget din betaling.

Workshoppen gennemføres ved min. 4 deltagere. Der vil være mulighed for at gentage workshoppen såfremt der er stemning for det.